Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego 2017 – zmiana godzin doradztwa w październiku

W ramach  projektu Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego  realizowanego przez: Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych  w ramach otwartego konkursu ofert – dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Górze, przy ul. Podwale 24 w pomieszczeniach nieodpłatnie przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Górze i prowadzony przez Fundację Pomocy Szkole […]

Kolonia w Radkowie

Od 22.07 do 02.08.2017 r. 18 dzieci  przebywać będzie  na kolonii letniej w Radkowie w Górach Stołowych. Wypoczynek letni w formie kolonii w 2017 r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia  Społecznego  Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika. Organizatorem kolonii jest Fundacja Pomocy Szkole im. E. […]

Wypoczynek letni dla dzieci rolników

Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze przy  dofinansowaniu ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizuje wypoczynek letni dla dzieci rolników.       W kolonii mogą wziąć udział dzieci rolników w wieku od 8 do 16 lat, których co najmniej jedno z rodziców/ prawny opiekun  jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie […]

Konsultacje społeczne „Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok”

            Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje społeczne „Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok”.   Termin konsultacji: od 28 września do 27 października br.   Formą konsultacji będzie: 1) przyjmowanie pisemnych opinii składanych: a) osobiście w […]

Zaproszenie

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Górze zaprasza do wzięcia udziału w Powiatowym Forum NGO, które odbędzie się w dniu 15 września 2016, o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Centrum Organizacji Pozarządowych w Górze, ul. Podwale 24. Doradcy PDK-D Tematy forum: „Gdyby zabrakło organizacji pozarządowych Powiatu Górowskiego, to…?” „Czy proces rewitalizacji jest szansą dla wykazania się NGO […]