Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego 2017 – zmiana godzin doradztwa w październiku

W ramach  projektu Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego  realizowanego przez: Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych  w ramach otwartego konkursu ofert – dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą
w Górze,
przy ul. Podwale 24 w pomieszczeniach nieodpłatnie przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Górze i prowadzony przez Fundację Pomocy Szkole im. E. Machniewicza.

Punkt w miesiącu październiku działa  w godzinach

Poniedziałek     9.00 – 11.45

wtorek:           15.00 – 19.00
środa:                8.00 – 15.00

czwartek           16.30 -19.00

lub po uzgodnieniu telefonicznym nr tel. 604 881 760

Udzielamy doradztwa w tematach :

a)      wsparcie konsultacyjno-doradcze dotyczące funkcjonowania oraz zwiększania profesjonalizmu organizacji pozarządowych, w tym poradnictwo obywatelskie z zakresu: zakładania i likwidowania organizacji pozarządowych, prowadzenia bieżącej działalności organizacji oraz wspierania współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi podczas doradztwa stacjonarnego i mobilnego,

b)      aktywizacja i integracja organizacji pozarządowych oraz środowisk lokalnych,

c)      zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/warsztatu lub Forum NGO

d)      promocja Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego,

e)      promocja Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

W DPK-D jest prowadzone doradztwo dla aktywnych obywateli i przedstawicieli organizacji pozarządowych w formie stacjonarnej, wyjazdowej, telefonicznej oraz drogą e-mail, dotyczących zagadnień;

a)      pozyskiwania funduszy na działania (źródła krajowe i zagraniczne),

b)      pisania i rozliczania projektów,

c)      sprawozdawczości,

d)      księgowości dla organizacji pozarządowych,

e)      aktywizacji i integracji organizacji pozarządowych oraz środowisk lokalnych,

f)       z zakresu poradnictwa obywatelskiego, w tym: zakładania i likwidowania organizacji pozarządowych, prowadzenia bieżącej działalności organizacji oraz wspierania współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi.

Planowane jest Powiatowe Forum NGO lub szklenia dla organizacji pozarządowych.

Doradcy DPK-D w Górze

 

Kolonia w Radkowie

Od 22.07 do 02.08.2017 r. 18 dzieci  przebywać będzie  na kolonii letniej w Radkowie w Górach Stołowych. Wypoczynek letni w formie kolonii w 2017 r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia  Społecznego  Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

Organizatorem kolonii jest Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w Górze.

Wypoczynek letni dla dzieci rolników

Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze
przy  dofinansowaniu ze środków
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
organizuje wypoczynek letni dla dzieci rolników.

      W kolonii mogą wziąć udział dzieci rolników w wieku od 8 do 16 lat, których co najmniej jedno z rodziców/ prawny opiekun  jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Proponowany turnus:

1.      Radków   woj. dolnośląskie  pow. kłodzki

w terminie 22.07.2017 – 02.08.2017

Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowo-Kolonijny „PAFAWAG”–„Zielony Las”
Dopłata rodziców: 270 zł.

W programie kolonii:

- wycieczka autokarowa do Wambierzyc – zwiedzanie miasta
- wycieczki piesze po okolicy,
- zajęcia animacyjne.

Dzieci można zgłaszać do 05.07.2017r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www. fundacja-machniewicza.pl lub  w siedzibie fundacji: Góra,  ul. Podwale 24.
Dokonanie wpłaty na konto:
19 8669 0001 2012 0120 2362 0001 z dopiskiem Kolonia (miejscowość) 2017

Biuro czynne:

Wtorek 15.00 – 19.00

Środa     9.00 – 15.00

Kontakt telefoniczny – 604 881 760

e-mail; biuro@fundacja-machniewicza.pl

Dokumenty kartę uczestnictwa i zaświadczenie z KRUS należy dostarczyć osobiście do biura Fundacji.

 

PROGRAM KOLONII W RADKOWIE 2017

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 2017

Konsultacje społeczne „Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok”

            Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje społeczne „Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok”.

 

Termin konsultacji: od 28 września do 27 października br.

 

Formą konsultacji będzie:

1) przyjmowanie pisemnych opinii składanych:

a) osobiście w godzinach 7.30–15.30 w sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, pok. 220;

b) drogą pocztową na adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, na wzorze formularza zgłaszania opinii (zamieszczonym poniżej);

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iwona.lyp@umwd.pl na wzorze zgłaszania opinii (zamieszczonym poniżej);

2) zorganizowanie spotkania na którym omówione zostaną główne założenia Programu.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w zakładce „organizacje pozarządowe”:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-organizacjami-3/